Aktuellt
Engelsk konversation ”Sun River”

Tio träffar en gång i veckan

Tid:Måndagar 18.00-19.30

Kostnad: 1000 kr.

Plats: Solfloden, Högvägen 8, Nyköping.

Tema för träffarna väljer vi tillsammans utifrån deltagarnas intressen. Hittills har vi pratat mycket om djur, natur, kultur och samhälle i engelskspråkiga länder.

Alla kan vara med utifrån sin förmåga. Vi brukar ha roligt tillsammans och givetvis låta alla ta plats i gruppen. Tillsammans skapar vi positiv energi och språkglädje.

Min lust att hjälpa andra att våga använda sin engelska grundar sig på mina 40 p i engelska, 40 p i pedagogik och egen erfarenhet av arbete och utbildning i England. Det är ett sant nöje för mig att använda det engelska språket och få andra att känna samma glädje.

VÄLKOMMEN MED DIN INTRESSEANMÄLAN!

För mer info och intresseanmälan maila mig på kajsa@solfloden.se eller ring mig på 073-572 27 18.

Från några av mina deltagare:

Jag var i behov av en liten vänlig puff i min engelska. En liten uppmuntran som stärkte mitt självförtroende och fick mig att slappna av. Den inre kritiska rösten som ville klanka ner på mitt ordförråd och mitt uttal begränsade mig så mycket. Den puffen kunde Kajsa bjuda på. Jag kände ganska snart en stor skillnad i min mentala inställning till engelskan. Det hjälpte mig att slappna av och låta allt flöda på i stället för att fastna i detaljer. Man behöver ju inte förstå allt utan bara låta det smälta in så ger det sig!
Jessica Amrit Eklöf

Vill bara säga att jag är mycket nöjd med mina sex terminers engelsk konversation med Kajsa. Vi har använt oss av engelska språket genomgående, materialet har varit anpassat för vuxna och mycket intressant och ej ungdomsanpassat. Inga "läxor” i vanlig bemärkelse utan texter där man slår upp ord man ej känner. När jag dessutom läser annan engelskspråkig litteratur, känner jag igen orden och kan sätta dem i ett annat sammanhang och minns orden bättre.
Mycket nöjd kursdeltagare, Inge-Gerd Sivervik

Kajsa har gjort engelskaundervisningen inspirerande och rolig. Mycket bra och varierande material att diskutera kring. Hon har också varit lyhörd för vad vi vill arbeta med. Känner mig stimulerad att satsa mer på engelskan.
Birgit Nilsson som deltagit i åtta terminer
©Solfloden, Högvägen 8, 611 57 Nyköping. Telefon 073-572 27 18 kajsa@solfloden.se