Efter en uppväxt utan andlighet kom jag i tjugoårsåldern i kontakt med människor med andliga intressen. Jag arbetade också flera somrar som vårdare för polioskadade. Mötet med dessa människor gav mig så otroligt mycket på flera plan och jag känner än idag en stor tacksamhet för det, som de tillförde mitt liv. Dessa viktiga möten bidrog till att jag kunde fylla det smärtande tomrum jag känt inom mig i flera år. Det gav mig en ny inriktning i livet, såväl personligt som arbetsmässigt.

Efter tjugo år som arbetsterapeut inom den traditionella vården utbildade jag mig inom flera komplementära metoder och började arbeta i eget företag. Av de behandlingar jag utförde, framför allt med kinesiologi, var det ofta när vi kom in på tidigare liv, som vi uppnådde de allra bästa resultaten.

Mina samlade kunskaper och erfarenheter, såväl personliga som yrkesmässiga, ger mig kraftfulla redskap för mitt arbete med själslig coaching och healing.

I februari 2011 påbörjade jag min holistiska ettåriga utbildning i Animal Healing på Healing Animals Organisation i England. Sedan dess har jag med goda resultat arbetat med ett stort antal praktikfall i England och Sverige, dvs hundar, katter, fåglar och andra mindre djur, vars ägare önskar en avkopplande och stärkande behandling för sina djur. I februari 2012 tog jag min MHAO-examen och tar sedan dess emot djur och deras människor för healing.

I juli 2011 påbörjade jag även en halvårsutbildning i Natural Food Animal Remedies på Healing Animals Organisation och blev certifierad i februari 2012.

© Solfloden, Högvägen 8, 611 57 Nyköping. Telefon 073-572 27 18 kajsa@solfloden.se