Själslig coaching

Vi stöter alla på utmaningar i livet rörande relationer, arbete, ekonomi m.m. Ibland är det som om våra ansträngningar att lyckas bara gör det ännu svårare att faktiskt lyckas.

Vi tror lätt att det är något fel på oss, eftersom vår självbild är svag och vi kämpar förgäves för att ställa allt till rätta och uppnå våra mål.

Den enda begränsningen för vår potential är vad våra präglingar får oss att tro att vi kan uppnå.

Många av de problem som vi upplever i vår livssituation idag orsakas av undermedvetna reaktioner på händelser i det förflutna. Vårt psyke skapar många skyddsmekanismer för att undvika våra trauman, men ofta blir dessa skydd föråldrade och inadekvata när vi går vidare i livet.

Detta resulterar ofta i rädslor, fobier, bristande självförtroende och andra negativa mönster.

Vi kan se på livet som en resa, där våra olika upplevelser påverkar oss. Förseningar, trafikomläggningar, förlorat bagage m.m. påverkar upplevelsen av resan och resenärens sinnestillstånd vid resmålet.

Med hjälp av själslig coaching löser vi upp gamla mönster och program. Jag använder mig med gott resultat av flera intuitiva och helande redskap för coaching, som skapar balans ända inifrån själen. Genom att få tillgång till den andliga nivån, kan vi läka de själsliga sår vi bär på, vilket i sin tur kan läka ut negativa känslor och tankar och det som dessa har resulterat i. Själen kan bära sår från detta liv, tidigare liv och från ursprungsenergin (ursprunget till allt det som är, såsom människor, djur, växter och materia). 

På den andliga nivån leds vi till exakt rätt låsning, som behöver läkas, och den negativa känslan, som har begränsat dig, är helad för alltid. Du blir nu mer och mer hel och öppen för att leva det liv du är ämnad till, fri från de negativa präglingar, som hittills begränsat just din unika förmåga. 

Själslig coaching finns för dig som vill förbättra din hälsa, din ekonomi, dina relationer eller något annat. Det handlar om själslig självläkning för ett liv i balans.

© Solfloden, Högvägen 8, 611 57 Nyköping. Telefon 073-572 27 18 kajsa@solfloden.se