Språktjänster
  • Språkgranskning av svenska och engelska texter med förslag till förbättringar.

  • Översättningsarbeten från engelska till svenska.

  • Enklare översättningsarbeten från svenska till engelska.

  • Engelsk konversation i grupp/ enskilt. Bilda en egen grupp eller gör intresseanmälan till mig! Jag skräddarsyr efter gruppens/personens egna önskemål och behov.Jag har en fil.kand. som omfattar engelska, svenska för invandrarundervisning och pedagogik.

Jag har arbetat inom engelsk sjukvård och som lärare i engelska på Komvux och studieförbund.

Jag har arbetat som sfi-lärare för elever från alla världsdelar.

Jag tog i februari 2012 min examen i Animal Healing och Natural Foods Animal Remedies, efter ett års studier på Healing Animals Organisation i England.

Dessa studier, mitt arbete på ett stort engelskt sjukhus och min arbetsterapeututbildning, gör att jag är väl förtrogen med den medicinska terminologin på både svenska och engelska.

Jag har också god kännedom om det ordförråd som gäller natur, djur och växter.

Jag tycker om att läsa och rätta texter, så att de blir felfria och lättlästa. Sådant är viktigt t.ex. när du söker jobb. Du är välkommen att höra av dig med dina önskemål om språklig hjälp i fråga om engelska och svenska.

Priser:

Språkgranskning och översättning:

Den första timmen 400 kr inkl moms för privatpersoner.

För tiden därutöver 300 kr per timme.

Engelsk konversation:

Pris enligt överenskommelse och beroende på antal deltagare.

Läs mer under Aktuellt!

© Solfloden, Högvägen 8, 611 57 Nyköping. Telefon 073-572 27 18 kajsa@solfloden.se